آزمون prufungstraining

نمایش دادن همه 9 نتیجه

پروفونگ ترینینگ B2 | کتاب آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2 (2019)

170,000 تومان
پروفونگ ترینینگ B2 | کتاب آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2 (2019) کتاب “Prüfungstraining Goethe-Zertifikat B2” یک منبع بسیار خوب برای آماده‌سازی

پروفونگ ترینینگ A1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Start Deutsch 1 A1

155,000 تومان
پروفونگ ترینینگ A1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Start Deutsch 1 A1 کتاب آلمانی Prufungstraining Start Deutsch 1 A1 آماده سازی

پروفونگ ترینینگ A2 | کتاب آلمانی Prufungstraining Goethe-Zertifikat A2

182,000 تومان
پروفونگ ترینینگ A2 | کتاب آلمانی Prufungstraining Goethe-Zertifikat A2 کتاب Prufungstraining Goethe-Zertifikat A2 یکی از کتاب های آزمون گوته Goethe

پروفونگ ترینینگ B1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Goethe-/Osd-Zertifikat B1

182,000 تومان
پروفونگ ترینینگ B1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Goethe-/Osd-Zertifikat B1 آموزش امتحان به طور خاص شما را برای آزمون گواهینامه گوته/ÖSD B1 آماده

پروفونگ ترینینگ A2/B1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Deutsch-Test fur Zuwanderer A2/B1

157,000 تومان
پروفونگ ترینینگ A2/B1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Deutsch-Test fur Zuwanderer A2/B1 “آزمون آلمانی برای مهاجران” (DTZ) یک آزمون استاندارد زبان

پروفونگ ترینینگ B2/‍C1 | کتاب آلمانی Prüfungstraining TestDaF B2/‍C1

140,000 تومان
پروفونگ ترینینگ B2/‍C1 | کتاب آلمانی Prüfungstraining TestDaF B2/‍C1 آموزش امتحان به طور خاص شما را برای آزمون TestDaF آماده

پروفونگ ترینینگ C1 | کتاب آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat ‍‍‍C1 2024

145,000 تومان
پروفونگ ترینینگ C1 | کتاب آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat ‍‍‍C1 2024 این کتاب یک منبع خوب برای آماده‌سازی به جهت آزمون

پروفونگ ترینینگ C1 | کتاب آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat ‍‍‍C1

136,000 تومان
کتاب زبان آلمانی Prüfungstraining Goethe-Zertifikat ‍‍‍C1 به همراه پاسخنامه این کتاب یک منبع خوب برای آماده‌سازی به جهت آزمون Goethe-Zertifikat

پروفونگ ترینینگ B1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Zertifikat Deutsch (telc Deutsch B1)

156,000 تومان
پروفونگ ترینینگ B1 | کتاب آلمانی Prufungstraining Zertifikat Deutsch (telc Deutsch B1) کتاب زبان آلمانی Prufungstraining Zertifikat Deutsch پروفونگز ترینینگ