مهارت ها

نمایش دادن همه 6 نتیجه

کانورسیشال کرین گرامر | کتاب کره ای Conversational Korean Grammar

133,000 تومان273,000 تومان
کانورسیشال کرین گرامر | کتاب کره ای Conversational Korean Grammar «گرامر محاوره ای کره ای» راهنمای جامعی برای یادگیری گرامر

رایتینگ کانورسیشال کرین ادونسد 3 | کتاب کره ای Writing Conversational Korean Advanced 3

120,000 تومان
رایتینگ کانورسیشال کرین ادونسد 3 | کتاب کره ای Writing Conversational Korean Advanced 3 “Writing Conversational Korean Advanced” یک کتاب

رایتینگ کانورسیشال کرین اینترمدیت 2 | کتاب کره ای Writing Conversational Korean intermediate 2

120,000 تومان
رایتینگ کانورسیشال کرین اینترمدیت 2 | کتاب کره ای Writing Conversational Korean intermediate 2 “Writing Conversational Korean Intermediate 2” یک

رایتینگ کانورسیشال کرین اینترمدیت 1 | کتاب کره ای Writing Conversational Korean intermediate 1

115,000 تومان
رایتینگ کانورسیشال کرین اینترمدیت 1 | کتاب کره ای Writing Conversational Korean intermediate 1 “Writing Conversational Korean Intermediate 1” یک

500 بیسیک کرین ادجکتیوز | کتاب کره ای 500 Basic Korean Adjectives

230 تومان300,000 تومان
500 بیسیک کرین ادجکتیوز | کتاب کره ای 500 Basic Korean Adjectives کتاب “زبان کره ای 500 Basic Korean Adjectives”