کامپس داف B2.2 | کتاب آلمانی Kompass DaF B2.2 (Kurs- und Übungsbuch)

شناسه محصول: نامعلوم

95,000 تومان150,000 تومان

1 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

توضیحات

کامپس داف B2.2 | کتاب آلمانی Kompass DaF B2.2 (Kurs- und Übungsbuch)

کتاب Kompass DaF B2.2، مجموعه مرجع جدید برای سطوح پیشرفته (از سطح B1+ تا C1) برای دوره های نیمه فشرده و فشرده. به شما این امکان را می دهد که در تمام مهارت ها به زبان آلمانی تسلط کافی داشته باشید.

تمرکز بر انتقال مهارت ها و اقدامات زبانی با هدف مطالعه استعداد در طول تحصیل و مهارت های زبانی در محل کار است.

توسعه شایستگی مداوم و با قدم های کوچک در سراسر درس با ارائه شفاف شایستگی های تازه آموزش دیده

“چرا کاری را که انجام می دهم انجام می دهم؟” فعالیت های زبانی در مراحل کوچک با هدف مشخص

میانجیگری شایستگی کلیدی میانجیگری / میانجیگری زبان

آمادگی آزمون یکپارچه – قابل استفاده به صورت یک تکه یا مدولار: Digitaler TestDaF، DSH، Goethe-Zertifikat B2، Goethe-Zertifikat C1، telc German B2، telc German C1 Hochschule

نکات و راهکارهایی برای آمادگی بهینه امتحان

آموزش کارآمد واژگان و گرامر در انواع تمرینات

راهنمای آموزشی با شرح مفصلی از پیوند بین تمام شایستگی های مرتبط در درس و دفترچه تمرین

 

کتاب آموزشی زبان آلمانی کامپس داف Kompass DaF B2.1

 

The focus is on the transfer of language skills and practices with the aim of studying aptitude during education and language skills in the workplace.

Continuous competency development in small steps throughout the lesson with clear presentation of newly learned competencies

“Why do I do what I do?” Language activities in small steps with a specific purpose

Mediation Key Competency Mediation / Language Mediation

Integrated test preparation – can be used as a single piece or modular: Digitaler TestDaF, DSH, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, telc German B2, telc German C1 Hochschule

Tips and solutions for optimal exam preparation

Effective teaching of vocabulary and grammar in a variety of exercises

A teaching guide with a detailed description of the link between all the relevant competencies in the lesson and exercise book

Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Sprachkenntnissen und -praktiken mit dem Ziel, Studieneignung in der Ausbildung und Sprachkompetenz im Beruf zu studieren.

Kontinuierliche Kompetenzentwicklung in kleinen Schritten während der gesamten Unterrichtsstunde mit übersichtlicher Darstellung neu erlernter Kompetenzen

“Warum tue ich, was ich tue?” Sprachaktivitäten in kleinen Schritten mit einem bestimmten Zweck

Mediation Schlüsselkompetenz Mediation / Sprachmittlung

Integrierte Prüfungsvorbereitung – als Einzelstück oder modular einsetzbar: Digitaler TestDaF, DSH, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1, telc Deutsch B2, telc Deutsch C1 Hochschule

Tipps und Lösungen für eine optimale Prüfungsvorbereitung

Effektives Lernen von Wortschatz und Grammatik in einer Vielzahl von Übungen

Ein Unterrichtsleitfaden mit einer detaillierten Beschreibung der Verknüpfung aller relevanten Kompetenzen im Unterrichts- und Übungsbuch

ویژگی ها

سایر توضیحات

فایل صوتی داخل کانال تلگرام

نوع جلد

جلد شومیز

قطع

رحلی

ناشر

Klett

نقد و بررسی مشتریان